Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1210/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: San ủi và GPMB trường mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới huyện Mường Ảng
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/11/2020
19/11/2020
Số hiệu Trích yếu