Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1209/QĐ-UBND
Phê duyệt sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/11/2020
19/11/2020
Số hiệu Trích yếu