Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1203/QĐ-UBND
Giao đất cho Đoàn 379/Quân khu 2 để thực hiện phương án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 7, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
18/11/2020
18/11/2020
Số hiệu Trích yếu