Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1168/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá tại lô LK-01a và lô LK-01b thuộc khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/11/2020
09/11/2020
Số hiệu Trích yếu