Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1146/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/11/2020
09/11/2020
Số hiệu Trích yếu