Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1145/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng trụ sở làm việc và kho, bãi để xe của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/11/2020
09/11/2020
Số hiệu Trích yếu