Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6185/BTNMT-TNN
V/v thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồnnước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sảnxuất, kinh doanh nước sạch theoChỉ thị số 34/CT-TTg
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
04/11/2020
04/11/2020
Số hiệu Trích yếu