Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6118/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cáccơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặcbiệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếptục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ
Văn bản khác
Công văn
02/11/2020
02/11/2020
Số hiệu Trích yếu