Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

4138/UBND-KTN
Công văn V/v triển khai Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021- 2025".
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
30/10/2020
30/10/2020
Số hiệu Trích yếu