Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1101/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 (thực hiện gói thầu số 21, số 22 trên địa bàn huyện Nậm Pồ)
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/10/2020
26/10/2020
Số hiệu Trích yếu