Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1093/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
23/10/2020
23/10/2020
Số hiệu Trích yếu