Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1091/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
22/10/2020
22/10/2020
Số hiệu Trích yếu