Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

4003/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
20/10/2020
20/10/2020
Số hiệu Trích yếu