Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3086/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
19/10/2020
19/10/2020
Số hiệu Trích yếu