Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

07/2020/TT-BTNMT
Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Thông tư
31/08/2020
31/08/2020
Số hiệu Trích yếu