Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

123/VPĐK
Danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy theo khoản 7 điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trên địa bản tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Công văn
07/10/2020
07/10/2020
Số hiệu Trích yếu