Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

919/QĐ-UBND
Giao đất cho Cục quản lý đường bộ I để sử dụng vào mục đích Làm văn phòng và nhà điều hành Chi cục Quản lý đường bộ I.2 tại địa bàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
11/09/2020
11/09/2020
Số hiệu Trích yếu