Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

832/QĐ-UBND
Chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép Công ty TNHH Quyết Thắng Điện Biên thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quyết Thắng - Phu Luông tại địa bàn xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
21/08/2020
21/08/2020
Số hiệu Trích yếu