Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

793/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh giai đoạn 2016-2020...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
13/08/2020
13/08/2020
Số hiệu Trích yếu