Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

795/QĐ-UBND
Chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
13/08/2020
13/08/2020
Số hiệu Trích yếu