Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

794/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng Nhà máy xi măng Điện Biên của Công ty cổ phần xi măng Điện Biên tại địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
13/08/2020
13/08/2020
Số hiệu Trích yếu