Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

783/QĐ-UBND
Ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo thuộc Công an tỉnh tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
10/08/2020
10/08/2020
Số hiệu Trích yếu