Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1756/QĐ-BTNMT
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngthuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
11/08/2020
11/08/2020
Số hiệu Trích yếu