Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

212/TTr-STNMT
Phê duyệt dự toán kinh phí XD PA giá đất cụ thể để xác định giá trị QSD đất đất đối với khu đất đầu tư XD dự án khu nhà ở Tân Thanh, P Tân Thanh và P Him Lam TPĐBP và dự án khu nhà ở phí Tây Nậm Rốm TPĐBP làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/07/2020
30/07/2020
Số hiệu Trích yếu