Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

789/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia cho chủ trương đầu tư Dự án trồng cây Mắc Ca kết hợp cây Đàn hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
30/07/2020
30/07/2020
Số hiệu Trích yếu