Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

727/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
28/07/2020
28/07/2020
Số hiệu Trích yếu