Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

729/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường ống cấp nước thô cho Nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
28/07/2020
28/07/2020
Số hiệu Trích yếu