Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

165/BC-STNMT
Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
28/07/2020
28/07/2020
Số hiệu Trích yếu