Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2143/KH-UBND
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
27/07/2020
27/07/2020
Số hiệu Trích yếu