Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

712/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất dự án thi công xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL12)...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
23/07/2020
23/07/2020
Số hiệu Trích yếu