Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

675/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố ĐiệnBiên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
10/07/2020
10/07/2020
Số hiệu Trích yếu