Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2033/UBND-KSTT
V/v triển khai thông báo kết luận tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
13/07/2020
13/07/2020
Số hiệu Trích yếu