Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

669/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/07/2020
09/07/2020
Số hiệu Trích yếu