Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

704/STNMT-QLĐĐ
tham gia phương án và dự toán: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
07/07/2020
07/07/2020
Số hiệu Trích yếu