Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

693/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/07/2020
06/07/2020
Số hiệu Trích yếu