Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

691/STNMT-MT
V/v cử người tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
03/07/2020
03/07/2020
Số hiệu Trích yếu