Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

625/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Mường Luân 1 xã Phì Nhừ và xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
02/07/2020
02/07/2020
Số hiệu Trích yếu