Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

624/QĐ-UBND
Giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để xây dựng Thao trường huấn luyện võ thuật, thể thao Công an huyện Mường Ảng tại địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
02/07/2020
02/07/2020
Số hiệu Trích yếu