Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

615/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
29/06/2020
29/06/2020
Số hiệu Trích yếu