Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

608/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất thuê để xây dựng nhà nghỉ, nhà ăn và các dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần đầu tư...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/06/2020
26/06/2020
Số hiệu Trích yếu