Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

607/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Bó Sinh tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/06/2020
26/06/2020
Số hiệu Trích yếu