Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

609/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Múa - Kết Tinh, xã Mường Mươn...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/06/2020
26/06/2020
Số hiệu Trích yếu