Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

606/QĐ-UBND
Giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/06/2020
26/06/2020
Số hiệu Trích yếu