Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1798/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức và tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
22/06/2020
22/06/2020
Số hiệu Trích yếu