Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

573/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/06/2020
16/06/2020
Số hiệu Trích yếu