Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

575/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường dây và trạm cắt 110Kv Điện Biên 2 tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/06/2020
16/06/2020
Số hiệu Trích yếu