Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

553/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
11/06/2020
11/06/2020
Số hiệu Trích yếu