Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

593/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/06/2020
10/06/2020
Số hiệu Trích yếu