Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

588/STNMT-VP
V/v Xây dựng báo cáo tham luận về công tác tham mưu xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các giải pháp để nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
08/06/2020
08/06/2020
Số hiệu Trích yếu