Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

149/TTr-STNMT
V/v đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc Lộ - Pú Múa - Kết tinh, xã Mường Mươn huyện Mường Chà........
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/06/2020
04/06/2020
Số hiệu Trích yếu